Vraag:
Waarom is er nu maar één salmonellasoort?
user132
2011-12-15 19:28:53 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Er was eens een oud microbiologieboek dat de nogal kleurrijke wereld van enterobacteriën gedetailleerd beschrijft. Vooral Salmonella viel op, omdat het leek alsof er veel soorten waren: typhi / typhosa , paratyphi , gallinarum , typhimurium , choleraesuis , en een heleboel andere die ik nu ben vergeten.

Door een nieuwere bladeren boek, lijkt het er nu op dat al deze "soorten" werden verzameld onder choleraesuis (en nu meer recentelijk enterica ), waarbij al die soorten zijn gedegradeerd tot "stammen" (of misschien moet ik de huidige kunstterm "serovar" gebruiken). Helaas gaf het boek niet veel uitleg over deze fusie.

Dus waarom is er nu alleen S. enterica ? Als " S. typhi " slechts een serovar is, waarom wordt de soortnaam dan nog steeds in de literatuur gebruikt?

Twee antwoorden:
#1
+17
Nick T
2011-12-15 19:53:33 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Simpel gezegd, oude gewoonten sterven hard; artsen en ander medisch personeel zijn opgegroeid met de oude soortaanduidingen en zullen deze dus blijven gebruiken. Dit is enigszins het omgekeerde van het geval met E. coli , waarbij 80-90% van het genoom variabel is tussen stammen.

Lin-Hui geeft een korte geschiedenis, waar stammen vroeg geïdentificeerd kregen specifieke namen binnen Salmonella zoals typhi , typhimurium , panama , enz. In 1966 werd voorgesteld serovars op één hoop te gooien onder drie soorten S.choleraesuis , S. typhosa , en S. kauffmannii . Kort daarna, in 1972, met de komst van DNA-technieken, werd aangetoond dat ze echt allemaal op elkaar moesten worden gestapeld. Er is één uitzondering, Salmonella choleraesuis subsp. bongori , gescheiden in 1989.

Leuk enquête-artikel! (Zelfs de overstap van * choleraesuis * naar * enterica * komt aan bod.) Bedankt hiervoor. Ik geloof echter dat je "* typhosa *" bedoelde in plaats van "* thphosa *".
@J.M. waarschijnlijk ... het is echter verkeerd gespeld in de recensie `: /`
#2
+4
Alexander Galkin
2011-12-15 19:51:31 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Open gewoon Wikipedia, je vraag is daar beantwoord:

Aanvankelijk werd elke Salmonella-soort genoemd volgens klinische overwegingen [15], bijvoorbeeld Salmonella typhi- murium (muis buiktyfus), S. cholerae-suis (varkenscholera). Nadat was erkend dat voor veel soorten geen gastheerspecificiteit bestond, kregen nieuwe stammen (of serovar, afkorting van serologische varianten) soortnamen op basis van de locatie waar de nieuwe stam werd geïsoleerd. Later leidden moleculaire bevindingen tot de hypothese dat Salmonella uit slechts één soort bestond, [16] S. enterica, en dat de serovar werd ingedeeld in zes groepen [17], waarvan er twee medisch relevant zijn. Maar aangezien deze nu geformaliseerde nomenclatuur [18] [19] niet in harmonie is met het traditionele gebruik dat specialisten in de microbiologie en infectologen kennen, is de traditionele nomenclatuur gebruikelijk. Momenteel zijn er twee erkende soorten: S. enterica en S. bongori, met zes belangrijke ondersoorten: enterica (I), salamae (II), arizonae (IIIa), diarizonae (IIIb), houtenae (IV) en indica (VI ). [20] Historisch gezien was serotype (V) bongori, dat nu als zijn eigen soort wordt beschouwd. De serovarclassificatie van Salmonella is gebaseerd op het Kauffman-White classificatieschema waarmee serologische rassen van elkaar kunnen worden onderscheiden. Nieuwere methoden voor Salmonella-typering en -subtypering omvatten op genoom gebaseerde methoden zoals pulsed field gel elektroforese (PFGE), Multiple Loci VNTR-analyse (MLVA), Multilocus sequentietypering (MLST) en (multiplex-) PCR-gebaseerde methoden. [21]

Mooi. Wat waren deze "moleculaire bevindingen" die behulpzaam waren bij het verzamelen van al die * Salmonella * "soorten" (ik heb geen toegang tot het tijdschriftartikel waarnaar gelinkt wordt)? En waarom wordt "* S. Typhi *" nog steeds gebruikt in plaats van "* S. Enterica * serovar * typhi *"?


Deze Q&A is automatisch vertaald vanuit de Engelse taal.De originele inhoud is beschikbaar op stackexchange, waarvoor we bedanken voor de cc by-sa 3.0-licentie waaronder het wordt gedistribueerd.
Loading...