Vraag:
Hoe migreren biologische gemeenschappen bij diepzee-hydrothermale openingen tussen de openingen?
Poshpaws
2011-12-16 22:59:56 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Veel interesse in de astrobiologische gemeenschap is gegenereerd door de ontdekking van biologische gemeenschappen die diepzee hydrothermale openingen bevolken (d.w.z. "zwarte rokers"). (1) Deze ecosystemen zijn afhankelijk van chemoautotrofe bacteriën / archaea extremofielen als primaire producenten die leven bij temperaturen van 40-80 C.

De levensduur van deze zwarte rokers wordt echter geschat op 25 jaar. Hoe kunnen deze biologische gemeenschappen migreren naar nieuwere, actieve ventilatiesystemen in extreme koude en hoge druk?

(1) Lonsdale, P., 1977, Deep Sea Research, 24, 9

Interessante vraag. Ik denk niet dat de druk een probleem zou zijn tenzij ze een met lucht gevulde holte hebben die gelijk is aan een lagere druk (wat ik me niet kan voorstellen dat deze organismen zouden hebben) of als de verspreiding een snelle beweging naar andere diepten vereist. Voor zover ik het begrijp, als je in water leeft en met water gevuld bent, is druk geen probleem.
Ja, ik weet zeker dat de temperatuur een grotere uitdaging zou zijn.
Twee antwoorden:
#1
+14
Alexander Galkin
2011-12-22 22:22:04 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ik deed wat onderzoek naar het onderwerp en kwam dit artikel van Johnson et al tegen. Ik ben geen zoöloog, dus alles wat ik hier schrijf is afkomstig uit het referentiedocument.

De auteurs gebruikten genetica om de genstroom te schatten tussen verschillende populaties limpets Lepetodrilus fucensis die wordt beschouwd om een ​​endemisch hydrothermisch ontluchtingsdier te zijn. Ze gebruikten een wiskundig demografisch model 'isolatie met migratie' om de migratie van de dieren over verschillende biotopen te schatten.

De ventilatieopeningen zijn verdeeld over de noksegmenten en kunnen worden gezien als kleine eilanden die tientallen kilometers van elkaar langs hetzelfde noksegment en duizenden kilometers tussen verschillende ruggen.

De resultaten suggereren dat er een zekere migratie is tussen de aangrenzende ventilatieopeningen, wat betekent dat de flora van één vleugel inderdaad de afstand naar de volgende meest proximale opening.


Dus vanaf nu is mijn speculatie. Aangezien de afstand tussen enkele ventilatieopeningen langs hetzelfde noksegment niet zo hoog lijkt te zijn, kunnen we suggereren dat deze organismen in staat zijn om de druk en temperatuur op de oceaanbodem te weerstaan ​​terwijl ze van de ene naar de andere opening reizen ...

Ik denk dat je "fauna van de luchtopening" bedoelt in plaats van "flora".
#2
+12
Poshpaws
2011-12-29 00:23:58 UTC
view on stackexchange narkive permalink

In navolging van Alexanders antwoord las ik wat meer over het onderwerp door te kijken naar enkele verwijzingen in de Johnson et al. artikel.

Dit artikel bespreekt een interessant geval waarin onderzoekers een hydrothermale ventilatie-ecologie konden bestuderen voor en na een catastrofale uitbarsting, wat een "natuurlijke klaring" -experiment oplevert. Aangezien endemische organismen zijn uitgeroeid, moet elke pioniersoort afkomstig zijn van andere ventilatiesystemen.

Er werd waargenomen dat een aantal soorten, in de vorm van larven gevangen in larvenvallen, bij de opening aankwamen. Deze soorten, waaronder Cyathermia naticoides , Lepetodrilus spp en Gorgoleptis spiralis , kwamen tot een significant ander (P < 0,05, MANOVA en ANOVA) de populatie van de larvale bron van vóór de uitbarsting. Larven van één gastropod-soort, Ctenopelta porifera , die slechts één keer vóór de uitbarsting waren waargenomen, kwamen in aanzienlijke aantallen na de uitbarsting aan. De bron van deze larven is mogelijk afkomstig uit een opening op 300 km afstand.

Deze auteurs associëren deze verandering in de populaties voor en na de uitbarsting met de specifieke kenmerken van de hydrodynamische transportprocessen actief in de regio.

Een meer algemene volgorde van het opnieuw vullen van de ventilatieopeningen wordt gegeven in dit artikel.

Het interessante voor mij was echter de significante, maar veranderende stromen van larvale soorten bij deze diepzee-openingen.Deze Q&A is automatisch vertaald vanuit de Engelse taal.De originele inhoud is beschikbaar op stackexchange, waarvoor we bedanken voor de cc by-sa 3.0-licentie waaronder het wordt gedistribueerd.
Loading...